Ukončenie projektu spolufinancovaného EÚ

Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR

Miesto realizácie projektu:

M. R. Štefánika 3560/109, Žilina 010 01

Názov a stručný opis projektu:

Rozšírenie výrobných kapacít ENERGOTEAM

Spoločnosť ENERGOTEAM s.r.o. zrealizovala nákup nových strojových technológii v oblasti kovovýroby. Ide o nasledovné stroje:

  • CNC elektroerozívny drôtovací rezací stroj
  • CNC páliaci stroj NESSAP 1600
  • Ohraňovací lis ERM 30150

Týmito modernými technológiami spoločnosť naštartovala nové výrobné činnosti (presné ohýbanie a lisovanie, presné automatické rezanie plechov, vypaľovanie, brúsenie a frézovanie). Zefektívnenie výrobného procesu umožní spoločnosti zvýšiť kvalitu svojich výrobkov a bude konkurencieschopná v silnejúcom konkurenčnom prostredí.

Názov a sídlo prijímateľa:

ENERGOTEAM, s.r.o.
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina

Dátum začatia projektu:

07/2010

Dátum ukončenia projektu:

04/2011

Odkaz na internetové stránky:

www.economy.gov.sk