Technické zariadenie budov

vykurovanie, zdravotechnika, vzduchotechnika, chladenie, plynoinštalácie

Naše skúsenosti a odborné znalosti Vám ponúkame v nasledovných oblastiach:

  • dodávka, montáž a opravy zdrojov a rozvodov tepla
  • dodávka, montáž a opravy vzduchotechnických a klimatizačných rozvodov a zariadení
  • dodávka, montáž a opravy zdravotechniky
  • dodávka, montáž a opravy rozvodov zemného plynu
  • revízie a odborné prehliadky
  • projekčná činnosť