Technologické systémy

Naše skúsenosti a odborné znalosti Vám ponúkame v nasledovných oblastiach:

  • dodávka, montáž a opravy zariadení na výrobu pary pre technologické účely
  • dodávka, montáž a opravy regulačných, redukčných, výmenníkových staníc a odovzdávacích staníc tepla
  • dodávka, montáž a opravy chladiarenských a mraziarenských čpavkových technológií
  • priemyselné chladenie zimných štadiónov a mobilných ľadových plôch
  • dodávka, montáž a opravy potrubných rozvodov technických plynov a kvapalín
  • odborné práce na technologických plynových a tlakových zariadeniach
  • dodávka, montáž a opravy rozvodov stlačeného vzduchu a kompresorových staníc
  • revízie a odborné prehliadky
  • projekčná činnosť